ЗДО №2, ”Ялинка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Лавренюк Лілія Ігорівна

Стаж - 1,5 року

Освітній рівень - магістр

Основні завдання

визначення та формування психічної готовності до шкільного навчання;

складання програм індивідуальної роботи з дітьми з метою полегшення їхньої адаптації до шкільного навчання;

розробка та здійснення (разом із вихователями та батьками) розвивальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхнього рівня розвитку на кожному віковому етапі;

контроль за переломними моментами в розвитку, діагностико - корекційна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку;​

 консультаційна робота з адміністрацією дитячих закладів, вихователями й батьками щодо психологічних проблем виховання дітей.
Актуальний зміст роботи практичного психолога змінюється і варіюється залежно від того, яка функція переважає в даний момент у кожному конкретному випадкові.
Визначальним етапом у практичній діяльності психолога в дошкільній установі є адаптаційний період, що (як підтверджує практика) може тривати від кількох місяців до одного року, залежно від таких факторів:
 індивідуальних особистісних особливостей психолога;
 рівня професійної підготовленості;
 усвідомлення адміністрацією ЗДО необхідності й значимості психологічної служби в дошкільній установі і формування в членів колективу адекватного ставлення до посади психолога;
 від якості і змістовності першого представлення практичного психолога членам педагогічного колективу вже на початковому етапі адаптації з метою ознайомлення з його функціональними обов'язками і правами;
 створення необхідних умов для повноцінної багатогранної роботи психолога: виділення окремого, специфічно обладнаного кабінету, забезпечення необхідним методичним та ігровим матеріалом, психолого-педагогічною і методичною літературою, технічними засобами тощо.
Успішність адаптації психолога багато в чому залежить від його здатності визначити актуальність мети і напрямків діяльності відповідно до завдань дошкільної установи , що припускає вивчення психологом документації, річного плану, планів вікових груп тощо.
Важливим моментом у цей період є встановлення ділових міжособистісних взаємин зі співробітниками дошкільної установи.
Практичний психолог укладає трудовий договір з керівником дошкільної установи і підпорядковується йому в організаційно-дисциплінарному порядку.
Оцінку професійної компетентності і контроль за виконанням функціональних обов'язків психолога здійснює керівник міського, районного психологічного центра або методист керування освітою, наділений такими повноваженнями.
Практичний психолог коригує методичний і педагогічний процеси в дошкільній установі. Через специфіку своєї роботи практичний психолог має статус члена адміністративної групи дошкільної установи. Він наділений повноваженнями брати повноправну участь у рішенні питань адміністративного характеру:

добір і розміщення кадрів

розв'язування конфліктних і спірних ситуацій;

охорона і захист прав дитини, співробітників дитячого садка тощо.

Будучи іноді сполучною ланкою між адміністрацією та співробітниками дитячого садка , адміністрацією та батьками вихованців, педпрацівниками і членами сімей , психолог допомагає їм знайти варіанти можливих компромісів у проблемних ситуаціях, запобігає появі конфліктів.

Працюючи в тісному взаємозв'язку з усіма членами адміністрації, психолог проводить роботу з дітьми , батьками, вихователями на запит керівника дошкільної установи або методиста з:

дослідження, чи відповідає стиль роботи вихователя особливостям конкретної вікової групи;

виявлення причин проблем і надання допомоги у встановленні  адекватних взаємин вихователя з батьками вихованців

Практичний психолог дитячого садка зобов'язаний періодично інформувати керівника дошкільної установи про результати:

діагностичних досліджень , про стан психоемоційного клімату в колективах дорослих і дітей та інших психолого-педагогічних проблем, що входять до його компетенції.

Через гостру необхідність психологізації педагогічного процесу в дитячому садку на сучасному етапі передбачається тісний функціональний взаємозв'язок і творча співпраця психолога з методистом дошкільної установи: аналіз виховного процесу і навчальної діяльності педагогів, складання річного плану роботи, організація і проведення психолого-педагогічних заходів , здійснення контролю над роботою педагогів тощо

Логін: *

Пароль: *