ЗДО №2, ”Ялинка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Сторінка медичної сестри

        Гулик Вікторія Валеріївна

Освіта:  неповна  вища

Стаж роботи: 4 роки

Кваліфікація: «молодший спеціаліст»           

Медична документація ЗДО


1. Медична карта дитини для освітніх установ форма 026 / у - 2000. 
2. Контрольна карта диспансерного спостереження (форма 30 / у). 
3. Карта профілактичних щеплень (форма 063 / у). 
4. Комплексний план роботи на рік, затверджений адміністрацією  закладу. 
5. Помісячний план роботи. 
6. Журнал контролю санітарного стану здо (форма № 3013 / у). 
7. Диспансерний журнал. 
8. Журнал огляду на педикульоз та шкірні захворювання. 
9. Журнал обліку прийому дітей у ясла (форма 122 / у). 
10. Табель обліку щоденної відвідуваності дітей (форма 123 / у). 
11. Листи здоров'я. 
12. Журнал обліку інфекційних захворювань (форма 060 / у). 
13. Книга обліку контактів з гострими інфекційними захворюваннями (форма 061 / у Карантинний журнал). 
14. Санітарний журнал (форма 308 / у). 
15. Вступна відомість обліку вперше виявлених нещасних випадків, травм, отруєнь (форма 071 / у). Журнал травматизму. 
16. Журнал обліку дітей, направлених до туберкульозний диспансер. 
17. Журнал ізолятора (форма 125 / у). 
18. Журнал обліку санпросветработа (форма 0380 / у). 
19. Журнал контролю за фізкультурними заняттями. 
20. Лист адаптації новоприбулих. 
21. Журнал обліку гострої захворюваності. 
22. Журнал дегельмінтизації. 
23. Журнал обліку проф.прівівок. 
24. Журнал реєстрації амбулаторних хворих (форма 074 / у). 
25. Журнал обліку руху дітей по групах здоров'я. 
26. Звіт ясел, ясел-садків, дитячих садків (форма 85-к). 
27. Журнал обліку штучної «С» - вітамінізації їжі. 
28. Журнал реєстрації медичного огляду працівників. 
29. Журнал обліку стану здоров'я працівників харчоблоку. 
30. Зошит оцінки харчування. 
31. Диспансерний журнал (для реєстрації хворих за формою 030 / у). 

Медичне обслуговування дітей в ЗДО

       Медичне забезпечення вихованців дитячих дошкільних освітніх установ здійснюють лікарі, які перебувають у штаті дитячої поліклініки та середній медичний персонал, що складається в штаті ЗДО, які поряд з адміністрацією установи несуть відповідальність за здоров'я, фізичний розвиток дітей, проведення лікувально-профілактичних заходів, дотримання санітарно-гігієнічних норм , режиму дня і якість харчування. Завідувачі відділеннями організації допомоги дітям і підліткам в освітніх закладах здійснюють керівництво роботою цих установ по всіх розділах охорони здоров'я дітей, у тому числі і по диспансеризації, відповідно до наявних інструктивними матеріалами. Лікарем складається графік роботи в ЗДО, який узгоджується із завідуючою ДДУ і затверджується головним лікарем дитячої поліклініки. 
         Щоденна робота з підтримки здоров'я дітей в ДНЗ складається з періодичного особистого контролю за санітарно-протиепідемічним режимом, гігієнічними і загартовуючими заходами, огляду всіх новоприбулих дітей і повернулися після хвороби, розподіл дітей за групами з призначенням їм режиму дня з урахуванням віку і здоров'я, своєчасного проведення профілактичних щеплень, контролю харчування зі складанням та впровадженням 10-денного меню, індивідуального для різних груп дітей з урахуванням здоров'я і віку, ведення освітніх програм для батьків.

Функціональні обов'язки медичних працівників, обслуговуючих дітей в освітніх установах


1. Первинна профілактика
1.1. Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ЗДО 
1.2. Контроль та надання методичної допомоги в організації освітнього процесу: 
• Участь у складанні навчального розкладу. 
• Складання режиму дня і занять

2. Харчування:

• Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування. 
• Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку. 
• Складання меню. 
• Бракеражу готової продукції. 
• Контроль за виконанням натуральних норм 

3. Фізичне виховання: 
• Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовуватися 
• Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою 
• Оцінка фізичної підготовленості дітей 

4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі: 
• Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції. 
• Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави. 
Контроль за гігієнічним вихованням. 

5. Імунопрофілактика: 
• Вакцинація. 
• Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення. 

6. Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:

• Контроль за перебігом медико-педагогічечкой корекції. 
• Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання 
• Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом) 

7. Ведення документації (медична форма на дитину. виписки і довідки для лікувально-профілактичних установ, військкоматів, літніх оздоровчих установ. інш.) 

8. Диспансеризація: 
• Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей. 
• Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров'я. 
• Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах 

Примітка:
• Медична допомога дошкільникам безпосередньо в освітній установі здійснюється середнім медичним персоналом. які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи. 
• Диспансерне спостереження за дітьми. що мають хронічні захворювання. здійснюється лікувально-профілактичним закладом. 
• Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами.

• Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров'я дітей. 
• Медичні працівники. зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах. можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії. в т.ч. з виїздом у заміські установи. 
          Медична сестра спостерігає за чистотою. тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей. бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов'язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей. а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі. годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням. 
            Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту. справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; становить вимоги на лікарські засоби; перев'язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми. 
          Медична сестра бере знову надходять до установи дітей. проводить огляд шкіри і волосистої частини голови дитини для виключення інфекційних захворювань та педикульозу. В її обов'язки входить ознайомлення знову вчинили дітей з правилами внутрішнього розпорядку, режимом дня та правилами особистої гігієни. Логін: *

Пароль: *