ЗДО №2, ”Ялинка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Результати якості освіти за минулий рік

YIII. Освітня та виховна робота в закладі освіти

 

               Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Ялинка» № 2 Жашківської міської ради працював за Освітньою програмою «Дитина» від 2 до 7 років.

               Робочий навчальний план ЗДО № 2 складено на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Конституції України, Конвенції «Про права дитини», Базового Компонента.

                 Упродовж 2019 -2020 навчального року освітній процес був спрямований на вирішення головної методичної мети «Формування життєвої компетентності дошкільника через Освітню програму «Дитина» від 2 до 7 років та головних річних завдань:

  • Створення умов для повноцінного своєчасного і різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної творчої особистості;
  • Формування у дітей патріотичних почуттів, гуманістичної моралі, естетичної культури в тісній співпраці родинного та суспільного виховання;

 

              Заклад дошкільної освіти будував свій освітній процес відповідно екологічно – природничої проблеми, ознайомлюючи дошкільнят з природою рідного краю.

         З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу дошкільної освіти був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. Так, протягом навчального року підвищили свій професійний рівень: вихователь   Питель К.М., вихователь Лановенко С.М., Черниш С.П. (методоб’єднання  для вихователів дошкільних груп);; музичний керівник Четверик І.О..  (щкола музичного керівника); директор Мартиненко Н.П.  (міські семінари для керівників).

       Пройшли планову курсову перепідготовку директор ЗДО Мартиненко Н.П., та музичний керівник Четверик І.О.

         Треба відмітити, що наступні педагоги поглиблено працюють за наступними напрямки, підвищуючи свій професійний рівень.

 

 

 

 

ПІБ педагога

Напрямок роботи

1

Питель К.М.

Виховання дитини на народних традиціях (технологія С.Русової)

2

Лановенко С.М.

Пальчиковий театр «Малюк» 

3

Черниш С.П.

К.Крутій Використання опорних схем на заняттях з мовленнєвим навантаженням

4

Четверик І.О.

 

Використання театралізованих ігор

для розвитку творчих здібностей дошкільнят

 

         З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Бібліотечка вихователя дитячого садка»,  «Пізнайко», «Пожежний вісник».

         Протягом навчального  року педагоги плідно працювали в міській творчій групі над метою: особистісно орієнтований підхід  до дітей через опанування методів теорії розв’язання винахідницьких завдань, методів формування  пізнавальної активності та розвитком творчої  уяви, орієнтуючись на вирішення завдань Освітньої програми «Дитина» від 2 до 7 років.

         З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи освітній процес на  виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме: засідання педагогічної ради «Завдання навчально-виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік» (вересень); «Гра – це серйозно» (грудень); «Екологічне виховання дошкільників» (березень); теоретико – практичний семінар  для музичних керівників «Музичний розвиток дошкільників» (лютий), навчальний тренінг «Вдосконалення педагогічної роботи  відповідно Освітньої програми «Дитина» (листопад),  педагогічний ринг «Творчі ігри дошкільників» (лютий), колективні перегляди занять та режимних моментів (жовтень- середина березня), консультації (щомісяця), індивідуальні  консультації (вересень, грудень, лютий). Проведення  цих заходів допомогло колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи, але під час підготовки та проведення даних заходів виникали певні труднощі:

  • Деякі методичні матеріали не відповідають сучасним вимогам;
  • не всі педагоги приймали активну участь у створенні розвивального середовища в ЗДО;
  • низький рівень фінансування  закладу дошкільної освіти.

         Протягом навчального року у закладі плідно працювали гурток з розвитку творчих здібностей дітей під керівництвом музичного керівника Четверик І.О. «Театр-дітям»  та   вихователя Лановенко С.М.

         На протязі навчального року Заклад дошкільної освіти брав участь у методичній роботі міста.

        

 

           Якість освіти

        

          Для якісної реалізації головних завдань  з формування здорового способу життя, бережливого ставлення кожної дитини до власного здоров’я було проведено консультації для педагогів, заняття з дітьми різного віку про природу рідного краю протягом освтнього періоду

        Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що рівень формування знань про природу рідного краю та найближче оточення  дошкільників на заняттях та в повсякденному житті на належному рівні.

         Перевірка виявила певні недоліки, на підставі чого були надані рекомендації педагогам:

  • поповнити куточки природи програмовими кімнатними рослинами;
  • використовувати у роботі з сім’ями вихованців нетрадиційні форми роботи;
  • вихователю   Питель К.М. більше  приділяти уваги під час праці та режимних моментів дітям середнього і старшого дошкільного віку;
  • вихователю Черниш С.П.  для формування стійких знань про природу рідного краю широко використовувати творчі та розвивальні ігри, колективну працю в природі, урізноманітнити матеріал по цільових прогулянках, екскурсіях, походах у природу.

         Для вирішення другого головного завдання  для всебічного розвитку здібностей дошкільників  було проведено відкрите заняття по патріотичному вихованню в групі старшого дошкільного віку. Робота ведеться відповідно вимог, але діалогічне мовлення не на належному рівні, недостатньо чітко діти формулюють свої висловлювання, думки, запитання та відповіді під час бесід з дорослими..

      За результатами тематичного вивчення було виявлено, що цьому питанню приділялась належна увага, але наслідки вивчення свідчать, що є необхідність врахувати у подальшій роботі наступні рекомендації:

- належну увагу приділяти активізації дітей;

- формувати мовленнєву діалогічну компетентність дитини;

- удосконалювати навики дошкільнят з культури поведінки;

- доцільно продумувати свою участь під час самостійної ігрової діяльності дітей.

         З 13 березня 2020 року Заклад дошкільної освіти припинив свою роботу зв’язку з карантинними заходами щодо коронавірусної інфекції перейшов на дистанційну роботу з вихованцями. Були розроблені заходи по виконанню та реалізації Освітньої програми та річного плану роботи, створені групи у Viber для роботи з дітьми обох різновікових груп.

          

 

           Результативність освітнього процесу

         Два рази на рік вихователями проводиться діагностика рівня знань дітей по всім віковим категоріям.

 

         Виходячи з аналізу можна зробити висновок, що рівень знань дітей  старшого віку підвищився в порівнянні з минулим роком за рахунок використання в роботі педагогами нетрадиційних методів навчання та виховання. Але не зважаючи на це, слід активно використовувати в роботі методичні рекомендації до освітньої програми «Дитина», а також удосконалити  співпрацю з батьками щодо успішної адаптації дітей до умов дитсадка.    

         Аналіз  роботи з дошкільниками показав, що освітня робота велася на належному рівні. Однак, вихователям необхідно звернути увагу на більш якісне проведення освітнього процесу з дітьми середнього віку , посилити роботу з формування у дітей середнього дошкільного віку екологічного світогляду та формувати у дітей стале діалогічне мовлення.

         У системі проводилася робота з питання наступності закладу дошкільної освіти та Жашківської  ЗЗСО № 5. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.

         Протягом навчального року були організовані екскурсії дітей, а саме: на свято першого дзвоника (вересень), по школі (вересень), у шкільний музей (листопад), у бібліотеку (лютий). Проводилися зустрічі вчителів з вихователями, дітьми та батьками старшого дошкільного віку (5-го р.ж.). Вихователі відвідували уроки у 1-му класі, вчителі були присутні на заняттях та режимних моментах у групі. Організовувалися спільні свята та розваги, діти брали участь у  святі випускників.         

         Працівниками закладу систематично проводилася робота з дітьми населеного пункту. Відповідно до наказу по дошкільному закладу від 25.05.2019  №  «Про організацію  обліку дітей дошкільного віку в 2019 році» проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають у мікрорайоні дошкільного закладу. Результати обліку звірено з даними районної лікарні, на  підставі  списків складено  перспективну мережу  на 2019-2020 н.р.

Складено та оформлено в персоніфікований список,  розподілений за роками народження, який  щорічно оновлюється та доповнюється.

Своєчасно та систематично доводиться  інформація до мешканців мікрорайону, закріпленого за   закладом освіти з питань режиму роботи закладу та його функцій, організації роботи у різновікових групах.  За результатами обстеження мікрорайону охоплення дітей дошкільною освітою становить   90 %,  дітей 5-річного віку 100%. Педагоги залучають цих дітей до індивідуальних занять протягом навчального року, знайомлять батьків з програмою, за якою діти будуть навчатися.

Рекомендації на 2020 – 2021 н.р.

- формувати у дітей стійкі навики культури поведінки та самообслуговування;

- оновити ігрові зони, поповнити їх іграшками;

- навчати дітей вмінню спілкуватися з однолітками під час самостійної ігрової діяльності, дотримуватися доброзичливого ставлення до однолітків.

- продовжувати формувати у дітей навики самостійної діяльності;

- формувати основи патріотичних почуттів та гуманістичної моралі;

- більше уваги приділяти збагаченню активного словника дітей українською мовою.

 

 

Логін: *

Пароль: *