ЗДО №2, ”Ялинка”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ І ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

               В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ  ЗДО (ясла-садок)

         «ЯЛИНКА» № 2  ЖАШКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

         

                 Розвиток науки і техніки обумовлює необхідність використовувати в дошкільній освіті нові засоби навчання, спираючись на дошкільний вік, як сенситивний, найбільш сприятливий для розвитку творчого потенціалу дитини та її пізнавальної активності.

                  Відтак настала доба фахівця – дошкільника «нового» типу. Це є професійно й соціально мобільний педагог із глибокими професійними знаннями, у так званих  методиках дошкільної освіти, який володіє  педагогічними технологіями, використовує їх у освітньому процесі, здатний до творчості, самовдосконалення, готовий до роботи в різних формах організації своєї праці.

              Інноваційні підходи до формування знань в дошкільників – це сукупність набутих дитиною знань,умінь та навичок, сформованих особистісних якостей, опанованого власного досвіду та усвідомлення норм поведінки.

             Інноваційні методики та педагогічні технології в освітньому процесі з дошкільниками є засобами отримання об’ємних, різноманітних знань, життєвого самовизначення особистості дошкільника, його ефективної самореалізації, розвитку творчого потенціалу, формування  основних життєвих компетенцій.

             Педагоги ЗДО (ясла садок) «Ялинка» № 2 Жашківської міської ради своїй роботі з дошкільниками використовують різноманітні інноваційні методики та педагогічні технології:

             Четверик Ірина Олексіївна – музичний керівник закладу працює над театралізованою діяльністю з дітьми дошкільного віку. Музична театралізована діяльність в дитсадку – це один із основних засобів розвитку мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. Театрально-ігрова діяльність  дає можливість музкерівнику розвивати здібності кожної дитини, формувати творчу уяву, комунікативні звички. На сьогодні це один із продуктивних напрямів роботи у дитсадку  з розвитку мовленнєвої активності дитини. Педагог систематично використовує цей вид діяльності в освітньому процесі з дітьми обох різновікових груп. Музичний керівник  працює другий рік по  цьому  виду діяльності . 

             Лановенко Світлана Миколаївна  - вихователь групи ясельно-молодшого віку. В своїй роботі з малятами використовує в своїй педагогічній роботі «Пальчикові вправи» для формування чіткого мовлення у дітей ясельного та молодшого віку у дітей. Ігрові вправи, пальчикова гімнастика впливають на функціонування центральної нервової системи малюка, розвиток мовлення. Давно відомо, що існує тісний взаємозв’язок між рухами пальців рук та розвитком мислення. Прості рухи кистів рук та пальців допомагають малюкам зняти загальне напруження, розслабляють губи, що сприяє поліпшенню вимови звуків, розвитку мовлення дитини. «Пальчикові ігри» - віршовані рядки  на заняттях та у повсякденному житті з дітьми у Світлани Миколаївни дають можливість розвивати не тільки мовлення, а і інтелектуальні здібності дитини, приносять задоволення від проведеного разом часу, допомагають у хвилини плачу, стають у пригоді для створення ритму впродовж дня. Коли лунають слова з гри, гортань малюка вібрує, повторюючи всі звуки спершу беззвучно, а через деякий час з’являються відтворені склади, слова із запропонованої гри. Вихователь використовує пальчикові вправи в роботі з дітьми третій рік.  

         Питель Катерина Миколаївна- вихователь групи середньо – старшого дошкільного віку. Педагогічний працівник використовує в освітньому процесі з дітьми  засоби педагогічної спадщини Софії Русової для розвитку пізнавальної та соціально – моральної лінії. Вихователь переконана, що педагогічна спадщина С.Русової дає безпосередню можливість виховання та формування свідомого громадянина змалечку, прищеплюючи любов до Батьківщини, поваги до національної спадщини свого народу. Катерина Миколаївна  визначила принципи своєї роботи з дітьми відповідно педагогічної спадщини С.Русової  згідно який  педагог формує свій освітній процес із дітьми:

Дотримання особливостей сім’ї, нації, країни;

Єдність суспільного та родинного виховання;

          Систематично на заняттях та в повсякденній роботі в роботі педагога присутні художні засоби: українські народні казки, пісеньки, вірші, кращі вибрані твори відомих українських письменників. Також робота руками – ліплення, вишивка, малювання. Педагог високо поціновує педоцентричний підхід С.Русової до виховання у дітей любові до рідного краю . Цей принцип – є подальшим вищим розвитком принципу  свідомої людської природо відповідальності. Вихователь чітко втілює ідею, яку в свій час розвивала С.Русова: заклад дошкільної освіти це – суспільство в мініатюрі, це соціальна община, в якому потрібно створювати відповідне виховне середовище, яке є осередком культури, її другим домом, «хатою радості» для дитини, де малюк не тільки навчається, а спілкується з друзями, трудиться, має можливість задовольнити свої потреби та інтереси. Катерина Миколаївна використовує педагогічну спадщину С.Русової  в освітньому процесі четвертий рік.  

         Черниш Світлана Петрівна – вихователь групи середньо- старшого дошкільного віку. Педагог застосовує  педагогічну технологію К.Крутій «Використання опорних схем на заняттях з мовленнєвим навантаженням». Педагог систематично працює над вдосконаленням своєї роботи , адже як стверджує вихователь: мовленнєва компетенція є одною з ключових базисних характеристик особистості; мовленнєвий розвиток, тобто формування певних мовленнєвих умінь та навичок у дітей забезпечують функціонування мовлення; навчання мови пов’язане з певним обсягом елементарних знань про мову і мовлення, що формується на основі мовного чуття; мовленнєве виховання, метою якого є виховання мовленнєвої культури особистості. Основним завданням у дошкільному дитинстві впевнена вихователь є розвиток зв’язного мовлення, під час якого реалізується головна функція мовлення – комунікативна. Адже за допомогою мовлення дитина спілкується з іншими.У сучасній дошкільній лінгводидактиці особливої уваги набирає рівень розвитку мовлення - граматичний, адже він безпосередньо пов’язаний із особистісним спрямуванням завдань розвитку мовлення у дошкільнят. Опорні схеми дають можливість дитині формувати елементарні мовні узагальнення, що на лексичному рівні виявляється в поглибленому розумінні симатики слів, брати активну участь  у словотворенні та словотворчості, на рівні розгорнутого зв’язного висловлювання (тексту) – в   умінні складати самостійне зв’язне висловлювання послідовно, логічно, грамотно, правильно. Світлана Петрівна за допомогою опорних схем формує у дошкільників граматичну правильність мовлення, виховує звукову культуру, розвиває словник, навчає грамоті, ознайомлює з художньою літературою та народним фольклором. Педагог працює за педагогічною технологією другий рік.

         

Логін: *

Пароль: *